Gönüllülük Üzerine,


Gönüllülük, zamanı ve emeği faydalı işler yapmak için değerlendirmek yani iyiliğe çevirmektir. Boş zaman değerlendirmek ise gönüllü olarak hevesle başlanan işlerin ciddiye alınmaması ve ardından çeşitli sebeplerden dolayı yarım bırakılmasıdır.


Gönüllünün Çantasında Bulunması Gerekenler;


1-) Bireysel İstek... Birey kendi rızasıyla gönüllü olmalıdır.


2-) 3. kişiler, yani tanımadığınız kişilere, ailelere, çocuklara vb. yarar sağlamak hedeflenmelidir.


3-) Kâr amacı gütmemek gerekir.


Her kurumun kendine özgü bir Gönüllü Politikası olmalıdır. Oyuncak Kütüphanesinde gönüllülük, üstlenilen görev ve sorumlulukların tamamen yerine getirilmesi ve süreklilik esaslarına dayanmaktadır. Sürekliliğin sağlanamadığı yerde profesyonellikten de bahsedilemez bu yüzden gönüllülerden beklediğimiz tek şey süreklilik ve özveridir.


Geride bıraktığımız 5 yılın ardından, Oyuncak Kütüphanesi toplumun tüm kesimlerince kabul ve taktir edilmiş bir kurum olmuştur. Gün geçtikçe genişleyen gönüllü takımımızda gençler kadar çocuklar ve ebeveynlerde görev ve sorumluluk almaktadır. Kısacası Oyuncak Kütüphanesinde gönüllülüğün yaşı yoktur. Derneğimiz kapsamında gönüllü olarak katıldığınız bir faaliyette yaşlılardan miniklere, anne-babalardan yabancılara kadar değişken ve dinamik bir yapıyla karşılaşabilirsiniz. 


 


Gönüllü Görev alanları


1- Oyuncak Yardımları Organizasyonu 


2- Oyun ve Oyuncak Festivali


3- Çocuklar İçin Özel Günlerde Gerçekleştirilen Etkinlikler


 


Staj Uygulamaları (Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi)


Oyuncak Kütüphanesi Derneği, 2012 yılının güz döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Hacettepe Spor Bilimleri Öğrencilerini misafir ederek staj uygulamasına başlamıştır. Bu tarihten itibaren Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında öğretmen adaylarına uygulama imkanı sağlamaktadır.


Oyuncak Kütüphanesi Derneği’ni Resmi olarak Staj yeri kabul eden kurumlar;


ODTÜ İlköğretim Bölümü ve Eğitim Fakültesi


Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Spor Bilimleri Fakültesi


Gazi Üniversitesi Zihinsel Engelliler Öğretmenliği


Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi


 


T. H. U. Stajyeri Görev Alanları;


 


Saha Çalışmaları;


1- Kampanya Yönetimi 


2- Oyuncak Yardımları Organizasyonu


3- Oyun ve Oyuncak Festivali çalışmaları


 


 Forum Sitesi kapsamında Editör Olarak;


1- Kurumların oyuncak taleplerini yönetmek 


2- Kurumların diğer talepleri yönetmek