“Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur!” sloganıyla 01 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Birliği Hibesiyle bir sosyal sorumluluk ve yerel dayanışma projesi olarak kurulmuş olan Oyuncak Kütüphanesi Derneği sosyo-ekonomik imkânı kısıtlı aileler ve çocuklar için fırsat eşitliği yaratmayı hedeflemiştir.


Bu hedef doğrultusunda, tüm ihtiyaç sahiplerine eşit mesafede duran bir anlayışla Oyuncak Kütüphanesi’nin amacı başta okullar olmak üzere oyuncak, eğitim seti ve kırtasiye malzemesi talebinde bulunan ihtiyaç sahibi tüm kurum, kuruluş ve ailelere destek olmaktır.  Bu amaçla derneğimiz açıldığı günden bu yana ulaşabildiği 10.000’den fazla çocuğa oyuncak sağlamıştır.


Oyuncak Kütüphanesi Derneği, Cumartesi günleri 10:00 – 13:00 saatleri arasında dernek merkezinde oyuncak bağışını kabul eder ve oyuncak yardımlarını organize eder. Oyuncak bağışını kargo veya başka bir yolla derneğimize ulaştıracak bağışçılarımızın ödemesi göndericiye ait olacaktır. Talepte bulunacak ihtiyaç sahipleri Web sitemiz’de (www.oyuncakkutuphanesi.net ) yer alan “Forum Sitesi” aracılığıyla taleplerini iletir ve talebe uygun yardım dernek merkezimizden ücretsiz olarak ulaştırma sponsoru desteğiyle gönderilir.


Oyuncak Kütüphanesi Derneği tarafından 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü 2014 yılından itibaren Ankara’da geleneksel çocuk oyunları ile farklı alanlarda gerçekleştirilen atölyelerin bir araya getirildiği “Oyun ve Oyuncak Festivali” ile büyük bir coşkuyla kutlanır.


Alternatif çocuk etkinlikleri kapsamında eğitmenlerimiz aracılığıyla okullarda başta Ahşap Oyuncak Atölyesi olmak üzere Sanat Kili, Ebru, Küçülen Kağıt, Origami gibi eğitim odaklı atölyeler gerçekleştirilmektedir. Ahşap Oyuncak Atölyesi ile çocuklara özel tasarlanmış makineler kullanılarak çocukların ahşaptan kendi oyuncaklarını tasarlamalarına imkân yaratılır.


Oyuncak Kütüphanesi Derneği, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 2012 senesinden itibaren Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmen adaylarına staj imkânı sağlamaktadır.


Avrupa Birliği Erasmus+ Programı “Avrupa Gönüllü Hizmeti” (AGH) kapsamında Gönderen, Ev Sahibi ve Koordinatör olarak 2020 senesine kadar akreditasyon sahibi olan Oyuncak Kütüphanesi Derneği şimdiye kadar üç AGH gönüllüsüne 12 ay süresince ev sahipliği yapmış, dördüncü AGH gönüllüsü ise 2018 yılı Aralık ayında takıma dâhil olmuştur.


Oyuncak Kütüphanesi Derneği kendine özgü bir gönüllü politikası bulunmaktadır. Gönüllülüğün yaşı yoktur anlayışıyla 6 yıldır gençler kadar çocuklar ve ebeveynlerde görev ve sorumluluk almaktadır. Aylık Gönüllü Eğitimleri, Proje Döngüsü Yönetimi, Kampanya Yönetimi vb. eğitimleri ile her yaştan insana kapılarını açan bir Toplum Merkezi konumundadır.


Oyuncak Kütüphanesi Derneği’nin Sağladığı Diğer Faydalar;


- Çocukların en temel hakkı olan “Oyun Oynama Hakkı”’nın bilinirliğini ve farkındalığını arttırmak. (Çocuk Hakları Sözleşmesi, 31.- 32. Madde)


- Çocuklar arasında yardımlaşma ve gönüllülük bilincini gerçekleştirmek.


- Etkinlikler doğrultusunda çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek.


- Tüketimi önlemek ve ebeveynler için sosyal bir ortam yaratmak.