Oyuncak Kütüphanesi Derneği tarafından MEB onaylı AB Hibe ve Fonlarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmektedir. Söz konusu eğitim yüz yüze ve uzaktan öğrenim metodlarıyla MEB prosedürüne göre gerçekleşmektedir.


Ayrıntılı Bilgi: 0530 067 76 75


Anıl Erkara