Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Öğretmenimiz: Aliş ARKADAŞ

Okulumuzda uyguladığımız drama çalışmaları  çocukların yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır. Drama aracılığıyla çocuklar, hayal güçlerini kullanarak farklı rolleri deneyimler ve duygusal zekalarını güçlendirirler. Aynı zamanda, sosyal etkileşim becerilerini pekiştirirken empati kurma yeteneklerini de artırırlar. Amacımız, oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik ederek çocukların özgüvenlerini artırmak ve işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede, çocuklar gelecekteki akademik ve kişisel başarıları için sağlam bir temel oluştururlar."