Branş Derslerimiz ve Kulüpler

Branş Derslerimiz

Yaratıcı Drama Kulübü

Öğretmen: Aliş ARKADAŞ

Okulumuzda uyguladığımız drama çalışmaları  çocukların yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır. Drama aracılığıyla çocuklar, hayal güçlerini kullanarak farklı rolleri deneyimler ve duygusal zekalarını güçlendirirler. Aynı zamanda, sosyal etkileşim becerilerini pekiştirirken empati kurma yeteneklerini de artırırlar. Amacımız, oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik ederek çocukların özgüvenlerini artırmak ve işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede, çocuklar gelecekteki akademik ve kişisel başarıları için sağlam bir temel oluştururlar."

 

Orff-Ritim Kulübü

Öğretmen: Tuncer Ediz TOKSOY

Çocukların müzik vasıtasıyla birçok kavramı öğrenmiş olur, kendini rahatlıkla ifade edebilir. Müzik aletlerini çalmasını ve kavramasını sağlar. Sosyal ve kültürel hayatta çabuk öğrenmeyi ve kavramayı sağlar. Çocukların kişisel gelişimini güçlendirir.

Orff ve ritim nedir?

Orff, besteci ve eğitimci Carl Orff ve arkadaşlarının geliştirdiği lisan müzik ve dansı bir arada kullanan entegre bir sistemdir. En önemli noktası çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleridir.

 

Ahşap Oyuncak Kulübü

Öğretmen: Anıl ERKARA

Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde çocuklar el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek kendi tasarladıkları ahşap oyuncakları üretmektedir. Ahşap oyuncak tasarlama eğitimi 3 yaş ve üstü çocuklar için planlanmıştır. Eğitim ve atölyeler, bireysel veya grup olarak açık alanda veya okullarda gerçekleştirilir. Atölye kapsamında ilk olarak çocuklar ahşap bilgisi alarak ağaç çeşitlerini öğrenecekler. Bu öğrenme süreci dokunarak ve deneyimleyerek interaktif bir şekilde gerçekleşir. Ahşap eğitimi tamamlandıktan sonra makineler ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılır ve ilk yapılacak oyuncak olan “Topaç” tanıtılır. Makine ve malzeme kontrolü yapıldıktan sonra atölye için kullanılması zorunlu ekipmanlar (gözlük, önlük ve toka) kontrol edilir ve eşlik edecek sorumlu öğretmen ile birlikte ahşap atölyesine başlanır. 

Eğitim programı yaygın eğitim teknikleri ile desteklenerek deneyimleyerek öğrenme odaklı planlanmıştır. Eğitim süresine bağlı olarak tasarlanacak ve üretilecek oyuncaklar çeşitlenebilir.

 

Görsel Sanatlar Kulübü

Öğretmen: Burçin ÜLGEN

 

 

Montessori Çalışması

Öğretmen: Burçin ÜLGEN

 

 

Rekreason Çalışması 

Öğretmen: Gözde HANCI